ESTUDIS cat

ESTUDIS

Master’s Degree in Teacher Development for Content and Language Integrated Learning (MEd CLIL)

Master’s Degree in Teacher Development for Foreign Language Education (MEd FLE)

Postgraduate Certificate in Content and Language Integrated Learning (PC CLIL)

Aquests programes responen a la necessitat social de millorar la qualificació professional dels docents d’educació infantil, primària i secundària que ensenyen llengües estrangeres, i del professorat de qualsevol etapa educativa que aspira a ensenyar la seva matèria fent servir l’anglès (o una altra llengua estrangera), com a vehicle d’aprenentatge.

El programa de màster aspira, a més, a dotar els participants d’instruments per a la formació al llarg de la seva vida professional; així com d’eines específiques per actuar com a formadors en didàctica de la LE i en didàctica AICLE.

Per la seva banda, el programa de postgrau està adreçat a professorat de primària i secundària de qualsevol matèria acadèmica. En la seva 4ª edició, continua responent al repte que suposa la docència AICLE a primària i secundària, la qual exigeix professionals formats per actuar com a docents innovadors en aquest tipus de contextos; docents arrelats al territori i plenament implicats en el projecte educatiu (pedagògic i lingüístic) de centre.

Itineraris
  1.     Master’s Degree in Teacher Development for Content and Language Integrated Learning (MEd CLIL).
  2.     Master’s Degree in Teacher Development for Foreign Language Education (MEd FLE).

Cada itinerari de màster està format per 9 mòduls. En superar els mòduls 1 al 5 es pot obtenir la titulació de Postgraduate Certificate in CLIL (PC CLIL).

Els dos màsters i el postgrau són titulacions universitàries reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.