FLE MASTER’S DEGREE PERFIL cat

PERFIL

El Master's Degree in Teacher Development for Foreign Language Education (MEd FLE) està adreçat a:

  • Professorat de llengua estrangera d’infantil, primària, secundària i batxillerat que vol actualitzar i millorar la seva pràctica docent.
  • Professorat de llengua estrangera que aspira a ser formador o formadora del professorat.
  • Professorat de llengua estrangera que aspira a coordinar programes AICLE.
  • Professorat que ja ha cursat el Postgraduate Certificate in CLIL i vol completar la seva formació.