CLIL POSTGRADUATE CERTIFICATE: SORTIDES cat

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Docència especialitzada en ensenyaments AICLE a l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional.
  • Docència de llengües estrangeres a l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional.
  • Coordinació pedagògica i assessorament de programes multilingües i de promoció de llengües addicionals.
  • Disseny i avaluació de programes de promoció del plurilingüisme actiu en entorns d’educació formal.
  • Disseny i avaluació de material didàctic per a l’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres i en llengües estrangeres o AICLE (editorials).