CLIL POSTGRADUATE CERTIFICATE: PERFIL cat

PERFIL

El Postgraduate Certificate in CLIL (PC CLIL) està adreçat a:

  • Professorat de qualsevol etapa educativa (infantil a terciària) que aspira a impartir la seva matèria en anglès.
  • Professorat de qualsevol etapa educativa (infantil a terciària) que aspira a ser formador o formadora del professorat AICLE.
  • Professorat de llengua estrangera que aspira a coordinar programes AICLE.