CLIL MASTER’S DEGREE PERFIL cat

PERFIL

El Master's Degree in Content and Language Integrated Learning (MEd CLIL) està adreçat a:

  • Professorat de qualsevol etapa educativa (infantil a terciària) que aspira a impartir la seva matèria en anglès.
  • Professorat de qualsevol etapa educativa (infantil a terciària) que aspira a ser formador o formadora del professorat AICLE.
  • Professorat de llengua estrangera que aspira a coordinar programes AICLE.
  • Professorat que ja ha cursat el Postgraduate Certificate in CLIL i vol completar la seva formació.