CLIL MASTER’S DEGREE CAPACITACIÓ cat

CAPACITACIÓ

El programa, que s'ofereix en la seva 2ª edició, capacita l'estudiant per:

  • Cercar, seleccionar i, si escau, adaptar recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a font d’informació acadèmica i com a eines de comunicació (CMO).
  • Capacitar el professorat de les àrees curriculars no denominades ‘de llengua’ per avaluar el progrés i l’assoliment d’objectius d’aprenentatge de manera integrada.
  • Gestionar en tota la varietat d’activitats d’aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.), tot actuant com a bons models de llengua i d’estratègies d’interacció dins del context de la teva aula.
  • Avaluar el progrés de l’alumnat i l’assoliment d’objectius d’aprenentatge de manera integrada.
  • Desenvolupar habilitats per a l’autoformació permanent i per actuar com a formadors del professorat d’AICLE.
  • Desenvolupar competències avançades en anglès general i específic.