CLIL MASTER’S DEGREE ACCÉS cat

REQUISITS D'ACCÉS

  • Grau de Mestre d’educació primària o equivalent; Grau de Mestre d’educació infantil o equivalent; Titulacions de grau, llicenciatures o enginyeries que donen accés a la professió de docent a educació infantil, primària, secundària o terciària.
  • Requeriments de competència lingüística en anglès: acreditació oficial B2 (B2.2) del MECR o superior.